Kite XC !       Beskydy – Vysoké a Nízké Tatry

  

        Uvedené terény - fialová místečka J - jsou vybírána pro XC, tedy cross-country, nikoliv pro klasický kiting.

        Kromě toho jsou zde červeně zaneseny některé klasické spoty vhodné pro dovádění s kitem.

    

 


Zpět