Zpět na hlavní stránku expedice / Back to main expedition page

Brazílií

Brazílií sám "na pěšáka", navzdory období dešťů a karnevalu

V původní pohádce pro Kocura tohle měla být ta nejjasnější etapa, vlastně zopakování výletu s Charliem . Jenže žádné opakování neexistuje a ani by nebylo zábavné. V té pohádce to stejně nebylo správně. Tam jsem měl po přeletění suché oblasti pokračovat po Amazonce. Jenomže konec letové oblasti leží zhruba na úrovni delty Amazonky. A tak jsem vyměnil perfektní období listopadu-prosince za období dešťů. Byl to velký risk, herozilo že nebudu moci letět vůbec.
Nenalítal jsem mnoho, ale letěl jsem a putoval krajem na křídle, tak jak jsem si to vysnil. A poučil jsem se jak tato krajina vypadá a zní (hlavně kváká) v období dešťů.

Na jihu, kolem města Brazilia, to bylo pro mne novější a už méně deštivé. Lítání mi připomínalo naši Vrchovinu a to já miluju.
Hodně se mi vryly do paměti mozaikovité pralesy plné lián střídající se s pastvinama. Ty se mi nepodařilo vyfotit, neb v malé výšce jsem míval jiné starosti.

Na jihozápadě je zemědělská krajina a mít tam vlekadlo, myslím, že by se tam lítalo hodně dobře!

Over Brazil alone as an infantryman regardless of the rainy and carnival season

In the original fairy tale for Tomcat this should be the simplest stage, actually repeat trip with Charlie. But there is no repetition, and repetition would not be funny. At more, the tale's just not right. There I was flying across the dry areas continue after the Amazon. But the end of the flight area lies approximetelly at the level of the Amazon delta. So I swapped the perfect period for the November-December with rainy season. It was risky, I can not fly at all. I didn't fly much, but I flew and wandered the region as I dreamed it. And I discovered how the landscape looks and sounds (mostly quacks) in the rainy season.

In the south, around the City of Brazil, it was for me new and was less rainy. Flying reminded me Highlands in my country, which I love. In my memory stay mosaic forests full of vines alternating with farms. I couldn't take pictures because I had other bussiness at low altitudes ;) On the southwest I discovered agricultural landscape. Having tow rig there, I think that there flew very well!

   


Co bylo nejhezčí:
Brazílie opět nezklamala.
Milí lidé, krásná příroda, dobré jídlo i nejposlednějším kiosku.
Klasika!
Co bylo horší:
Dšsť, mokro, přeháňky. ;)

The best:
Brazíl!
Nice peoples, beautifil nature, excelent food even in a last kiosk.
Classic!
The worse:
Rain, wet, showers. ;)