V Churu jsme přespali na vinici, ranní autobus a rychle zase lanovkou do hor.
Doufáme, že toto není jediný kumul, jehož základnu dáváme:

...nahoře Martin pokukuje po "své" díře.

Základnám chabých kumulů se nechce nad startovačku a tak se místní piloti vozí na mráčkách. Ale pak se stejně všichni jdou spláchnout dolů k lanovce.

My ale chceme více! Čekáme až se to prohřeje, až se to rozchodí.. Později slevujeme: "Aspoň doletět k nádraží v hlavním údolí...". Nakonec to Martin odstartuje se slovy "Jdu se politicky znemožnit" a beznadějně sklesáváme dolů. Stejně podáváme nejlepší výkon dne na tomto kopci. S olámanými zuby a nehty se doškrábeme ven z hor a v nečekaně silné údolce (myslel jsem, že bude úměrná síle termiky...) dáváme to nádraží.
s