Fouká! Zcela spontánně vzniká hned po ránu opravárenský den.

Na vinici. A pod frndičkovníkem. Vzápětí zjišťujeme, že plodí docela chutné mandle.

Večer se přemísťujeme za větrné kopce. Je jasné, že v protivětru je nemůžeme zdolat.