Pohled z hotýlku z Boudnibu je optimistický. Snad bude letovo?!

Ještě dopracovat nejnovětší "saharskou" úpravu na Ferdinandovi: Antiheating - odvod tepla z topení - pomáhá chladit motor - ven do okna. Opět sláva stříbrné lepící pásce.

Musím poznamenat, že tato úprava nevzbudila zde v Maroku pražádnou pozornost. Pouze po mnoha dnech později, v turistické oblasti zaujala němce ;)

A jde se lítat!


Opakuje se stejný příběh s počasím jako včera. Tenhle kumulek se brzy rozvine v mohutnou bouřku. Slabé severní proudění přes hory...

Máme "štěstí" - místo odstartování bouřek pásmo se posunuje s náma, sundává mne to velmi podobně. Namísto stoupáku jen rozbitý vzduch a vyhnívka. Mezitím jen odbavíme místňáka, kterému došel benzín v motorce

...A za chvíli kvalitní chlazení pro Ferdinanda na úseku od obzoru po obzor.