Až odpoledne, za příkrovovým horským pásmem se mi daří trochu nastoupat...

Vzduch je zaprášený, ale výhledy jsou stejně ohromující...

Kamení na které padá muj miláček je ostré, s větrnou erozí vymodelovaným povrchem podobným vltavínům. Každý kus je pozoruhodný. Každou šňůru musím opatrně vypprosťovat..

Velblodář nás stopne do Tata. Chválí náš antiheating systém.


Tracklog na XContestu:
Vlasta(35)