Vyjíždíme z Malé Amazonky do hlavní řeky. Opět nás ohromuje svým nepochopitelným rozměrem. A voda ve veleřečišti valí!
Počasí je nádherné, člověk by chtěl říct "letové". Kdyby ovšem nebyl na Amazonce v počínajícím období dešťů ;)
Však mraky brzy hutní..

Připlouváme k nádherným jílovým břehům.


Vypuká barevný jílový amok. Patrik sbírá vzorky, hraje si s níma, míchá je s písky, fotí si je. Je totiž výrobce přírodních omítek. Teď se ocitnul v jílovém nebi. To kdyby měl doma!


Tak zpátky do proudu, mezi klády a do vln. Další město s potenciální opravou motoru je na druhé straně řeky. A rychle, vypadá to na přeháňky ne-li bouřky.

Řeka je tu velmi široká, tak 4 - 6 km takže by proud neměl být silný. Obávám se jen silného větru a přeháněk. Jaké překvapení! Uprostřed řeky jsou vlny jako hrom! Některé přes metr. Oba jsme totálně zmáčení vodní tříští, sem tam nějaká vlna jde i přes příď do lodi. Křižuji dopředu a zpět, ve snaze vyhnout se těm nejhorším vlnám. Při jízdě proti proudu je to jakási surfovačka, při níž ale loď není moc stabilní. Travez je zdlouhavý.
Hotovo! Později se ukáže, že to byl náš poslední traverz na hlavním řečišti Amazonky. O další jsme již raději nepokoušeli.

Táboříme na hezkém místě,kde se od řeky odpojuje potok napájející laguny na jihu.
Chválíme úlovky rybářovi. Peřeje velké řeky hučí, hned za stany se ozývají "funící ryby", tedy delfíni, na stromě nad hlavami se ozývá "štěkající pták", takový ten sup - krocánek.


Přemýšlíme nad příčinami tak velkých vln. Snad, v tak širokém místě je řeka mělká (namísto 50 - 100m třeba jen 20 - 30m?) takže vytváří peřeje. Navíc asi vlny zesiluje pasátový protivítr a časté hůlavy přeháněk. Čím dál více nám vrtá hlavou tvrzení z wikipedie, že příliv se projevuje až 1400 km od ústí. Tj až k Manausu! Neuvěřitelné, ale když člověk uváží obrovskou hloubku řeky a její velmi malý spád... A jak by se měl projevovat? Při přílivu se proud nejspíše zpomalí, při odlivu zrychlí. Samozřejmě asi s nějakým značným zpožděním oproti přílivu v ústí. A námi pozorované zeslabení proudu u našeho nocležiště od večera do rána tomu nasvědčuje... Anebo je proud jen nerovnoměrný, s přívalovými vlnami podle dešťů nahoře v amazonii?