Další větrný a vlnový den na Amazonce.

Opět, kdy se dá, využíváme bočních kanálů. Hlavní řeka je téměř bez obydlí, břehy porostlé džunglí, podemleté břehy, padající stromy.

A hned za rohem živé vesnice.Večer opět nacházíme přijemný nocleh ve vyklizené škole. Lovíme vrší, smažíme a radujeme se.

Místo je klidné, jsou zde jen jdni sousedi naproti.

Noční hudba...