Tarapaca je hrozná totálně suchá poušť, rozkládající se nad onou letovou hranou cca v 1000m n.m. a mírně stoupající cca 100 až 200km k úpatí sopečného pásma s vrcholy nad 6000m na okraji Altiplana.

Jsou tady taky opuštěné zlatonosné doly včetně přilehlého mrtvého městečka. Vlnité plechy povlávající ve větru...

Z kamení ve vyšších partiích se dá vyčíst, že to tu umí pořádně foukat. Zrovna takové pláně jsem vídal na Sahaře, kde se dalo ale také dobře létat.

Místní sice vyprávěli o drsných dust devilech, ale v jižní Africe se už dlouho a vcelku bezpečně lítá v oblastech s gigantickými dust devily. Velký dust devil je samozřejmě velmi nebezpečný. Ale v prašném prostředí se každý stoupák projevuje jako dust devil...
Kdoví, jednou se tu bude taky lítat. S pomocí vlekání samozřejmě...

Krása sopek na Altiplanu.