Bylo, nebylo, za sedmero moři a sedmero souostrovími, království Tonga.

Kamenný nápis u přístavu oznamuje poutníkům jméno vladařovo i jeho manželky královny Salote.

Sličná děvo, řekni nám, Tupou IV ještě vládne této šťastné zemi?

Inu, více zvíte, když si u mne peníze vyměníte!

Tupou IV., blahé paměti, děd a král již zesnulý, na těchto mincich jest proslulý. A tu, na bankovkách našich, jest zobrazen Tupou V. otec a král, jenž v tomto roce zemřel nám.

Celá země černým a purpurovým suknem byla potažena, ti co jej nejvíce milovali, stále ještě své domy smutkem halí. Anebo, že snad nejsou tak bystří a s uklízením jen otálí?

Milý druhu, zdalipak je zde hospoda?
Jsme námořníci, mnoha měsíci plavby utrmácení.
A soudky na naší palubě již vyschly, nic v nich není.

I kdepak dnes!
Dnes je neděle Páně. Dnes se náš lid oddává modlidbám a bohulibému zpěvu, hospody jsou zavřeny.
Dí muž v suknici oděný.
Ale zkuste hledat tímto směrem, tam jak zaběh tento pes.

Ach ano, všude jen kostely a řádní zbožní poddaní a děti v nedělní škole na vychování.


Dobří lidé, tohle je hospoda?
Inu kdepak, my jsme tady doma. Ale pojďte dál, i usedňete. Zajisté zdaleka připlouváte. Ochutnejte naši ovocnou páleníci, smějí se vesele mužíci.

Dobrá, dobrá jest, ó díky.
I mohu-li se zeptat, dobří lidé moji, ten strom zde máte od vánoc?
Ach - tenhle? Inu ten, ten již deset let tu stojí.
I nedbejte a dejte si sklenici dvojí.
Musím ale říci, že dobří občané jsou i tihle hříšníci.
Žádní opilci. Ti na ostrově neobstojí.

Všechny děti zde řádně studují.

I o své zesnulé zde hezky pečují.


A zde králův palác napohled, a tam slavín královský opodál, a že minulost země sahá tisíc let a mnohem dál by tu nikdo nepochyboval.


Než větry příhodné zas zavanou, my vydáme se na pouť tou šťastnou krajinou.

A že pobřeží pralesem a skalami sluje, cesta se objeví jen když voda ustupuje.

A když se moře vrací, ač s rancem nad hlavou, cesta se nám ztrácí.


To království je plné zázraků.
Kamení ďáblovo plove na vodě bez jakýchkoliv rozpaků!
Z kteréhopak ostrova lávy pěna pluje? Celé roky nebo jen co tenhle vítr duje ?


Avšak cos nás v břiše tlačí, již druhý den nemáme čím uchlácholit hlad. Pomůže rybářova žena, radou snad? Vždyť rybář se s prázdnou sítí vláčí!

Ale ta ví jen o činském krámku... Ach ne, zlé konzervy na oběd?
To dobrý lid zdejší, ví jak se hlad konejší. Netřeba mu čínských běd.

Procitaje z jitra pod stromem ve stanu, tuším na tom stromě plod a záchranu.
Trvrdohlavé zrno ovšem,
odolává ohni i pokusúm všem.

Snídaně přeci jen královská nám přána jest.
Kokos z palmy chutná s kouskem rybky od dobráka,
jenž se tu na útesech fláká.


To království je plné zázraků.
Voda z moře prýští a bublá tu.Nelehký život jest tu býti. Loňský hurikán rozdrtil vlnami korály a rybářům pak živobytí.
Pět chlapů teď půl dne lopotí se pro jedinou rybu v síti.


Kouzelný pavouku, já se sehnu a zachovám tvou síť ač přes ní hodlám jíti.
Ty mi pak povíš kde najít síť všech sítí, neb internet v tomto království, to je ...

Pavouk mocný je, dovedl mne k princově chalupě. Tupou VI, příští král, má internet ve vsi, toho bych se nenadál!
Internetí bába tady květy spřádá. Prý na večerní tancovačku.
Mne vůně ovanula tak, že usnul jsem a pad na znak.
A po spánku, jak omámen, vám posílám vše tak a tak!

Ještě přídavek, hádanka či co:

Zdalipak patříte mezi ty co na všem najdou něco?