Cestou z Astracháně na jih nocujeme přímo u plavební trasy. V noci se kolem nás s tichým brumláním šinou veliké lodě. Tonda LandCruiser je zakotven u břehu, kolem blikají červené i zelené bóje. Vše zahaluje mrazivá mlha.

V dutině stromu za náma bydlí dva psí tuláci.

Kolik jsme již takových po světě potkali!


Slunce vítězí nad mlhou.


Opouštíme Volhu, jedeme dál.