Zpět na hlavní stránku expedice / Back to main expedition page

Body jsou automatické z GPS-pageru Spot. Texty a foto doplňuji následně, poznáte podle barevných ikon. Automatic points from GPS-pager Spot. I include texts & fotos later, you'll see by colored icons.